Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Współpraca

 

 • Oxford University Press
  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych
 • Komenda Miejska Policji
  przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
  zapoznanie się zawodem policjanta
 • Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych
  rozwijanie umiejętności strzeleckich
  poznawanie historii miasta i regionów
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt- wyrabianie nawyków dbałości o los zwierząt.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  bezpieczeństwo nad wodą ,bezpiecznej kąpieli i pierwszej pomocy
 • Szkolny Związek Sportowy
  uczniowie rozwijają zainteresowania poprzez rywalizację sportową
 • Kaliska Akademia Siatkówki
  rozwijanie siatkarskich talentów
 • Miejska Biblioteka Publiczna – oddział dziecięcy filii nr 5
  wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek
  kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji
 • PWSZ Kalisz
  kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji
  rozwijanie i utrwalenie zainteresowań i potrzeb
 • UAM
  poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin – udział w warsztatach
  dzielenie się zdobyta wiedzą i umiejętnościami z innymi – prowadzenie zajęć w obecności praktykanta
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  udzielenie wsparcia rodzicom uczniów sprawiających trudności wychowawcze
  zdiagnozowanie przyczyny trudności edukacyjnych uczniów, ustalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Stowarzyszenie Wiosna
  zbiórka rzeczy na Święta Bożego Narodzenia dla rodziny z Kalisza, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
 • Fundacja Serce dla Serca
  pomoc materialna dla najbardziej potrzebujących
 • Zespół Szkół Ponadgimnzajlnych numer 2 w Kaliszu, Liceum Plastyczne
  nawiązanie współpracy ze sponsorami, pomoc materialna dla najbardziej potrzebujących
 • Towarzystwo Nasz Dom
  udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”
 • Fundacja Bez Tajemnic
  udział w akcji charytatywnej „Zakrętki.info”
 • Filharmonia Kaliska
  rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • ODN Kalisz
  udział Projekt ekologiczny w ramach Kaliskiej Przygody z Odpadami – Elektrośmieci
 • PTTK Kalisz
  spotkanie i omówienie walorów turystyczno-krajoznawczych Kalisza
 • Centrum Kultury i Sztuki
  rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, czynne uczestnictwo w kulturze
 • Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha
  rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, czynne uczestnictwo w kulturze
 • Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia
  rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, czynne uczestnictwo w kulturze
 • Galeria – Kalisz
  zdobycie wiedzy dotyczącej replik statków, historii epoki Wielkich Odkryć, różnic między technikami nawigacji wykorzystywanymi w przeszłości a współczesnym światem technologii zaspokojenie naturalnej ciekawości i aktywności dzieci
 • Fabryka Bombek w Koźminie Wlkp.
  zapoznanie z etapami produkcji bombek na choinkę, pogłębienie wiedzy na temat kolorowania i dekorowania bombek
 • ZOO-Safari
  wyrobienie u dzieci poszanowania do zwierząt
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Kaliszu
  wdrażanie dzieci do aktywnego włączania się w życie Kościoła poprzez świadomy udział w nabożeństwach i Eucharystii zgodnie z przeżywanymi okresami roku liturgicznego
 • Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
  rozprowadzanie cegiełek na zakup protezy palców ręki dla podopiecznej Fundacji 22-letniej Justyny
 • Kaliski Sztab Imprez Zamkniętych
  zbiórka na rzecz XXII Finału WOŚP
 • Fundacja „Przyjazny Uśmiech Dziecka”
  zbiórka makulatury w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
 • Sąd Rejonowy w Kaliszu
  nadzór nad uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze
 • Straż Miejska
  nadzór nad uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze
 • Świetlica socjoterapeutyczna „Samarytanin”
  dodatkowa pomoc uczniom w poprawie wyników nauczania
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
  czynne uczestnictwo uczniów w kulturze poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji
 • Kaliska drużyna harcerska „Szakal”
  integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie kreatywności i sprawności w stopniu indywidualnym
 • Kaliska gromada zuchowa „Tęczowe gumisie”
  integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie kreatywności i sprawności w stopniu indywidualnym