Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Kalendarz

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

03.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10.09. Zebrania klasowe z rodzicami klas 0a I-III  16.30

Zapoznanie dokumentami szkolnymi, przedstawienie wyników z ewaluacji koncepcji pracy szkoły, zapoznanie rodziców z możliwościami korzystania z pomocy materialnej,

11.09. Zebrania klasowe z rodzicami klas IV-VII   16.30

             Zapoznanie dokumentami szkolnymi, przedstawienie wyników z ewaluacji koncepcji pracy szkoły, zapoznanie rodziców z możliwościami korzystania z pomocy materialnej,

15.10. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

25.10  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

07.11. Zebrania śródokresowe klas 0 – III

                        Oddział przedszkolny 0a -16:30

                        klasy I – III 16:30

08.11. Zebrania śródokresowe klas IV - VIII

                                     Zebrania klasowe

                        klasy IV – VIII 16:30

03.12. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VII)

17.12   Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

23.12. – 31.12. Zimowa przerwa świąteczna

09.01. Zebrania z rodzicami – koniec I okresu

                       Oddział przedszkolny 0a -16.30

                        klasy I – III 16:30

10.01. Zebrania z rodzicami – koniec I okresu

                        klasy IV – VIII 16:30

14.01. – 27.01. Ferie zimowe

12.03  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

16.03. Zebrania ogólnoszkolne dla rodziców klas 0-1 - Drzwi otwarte godz. 16.30

25.03. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

10.04. Zebrania śródokresowe klas 0 – III

                       Oddział przedszkolny 0a -16.30

                        klasy I – III 16:30

11.04. Zebrania śródokresowe klas IV - VIII

                        klasa IV – 16:30

                        klasa V – 16:30

                        klasy IV – VIII 16:30

18.04 – 23.04. Wiosenna przerwa świąteczna

13.05. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

05.06  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

21.06. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

           Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018,

21.12.2018 

29,30.04.2019

02.05.2019

15-17.04.2019 egzamin ósmoklasisty