Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Beata Zalewska

Wicedyrektor szkoły
mgr Mariusz Nawrocki

Pani Beata Zalewska objęła stanowisko w 1998 roku. Od samego początku kadencji wszystkie swoje siły oraz umiejętności poświęciła naszej szkole. Sprawnie administruje placówką, dba o jej wystrój i wyposażenie. Przede wszystkim jednak jest ogromnym przyjacielem uczniów i ich rodziców oraz wspaniałym partnerem dla pracowników.

We wszystkich tych działaniach wspierana jest przez swojego zastępcę, pana Mariusza Nawrockiego.


Od początku istnienia szkoły jej dyrektorami byli:

1. Tadeusz Skrętny
2. Anna Arnold
3. Józef Kosicki (mąż p. Arnold)
4. Jerzy Sasak
5. Teresa Wachłaczenko
6. Adamina Włodarczyk
7. Adam Jaśniewicz
8. Zbigniew Białek
9. Beata Zalewska