Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Projekty i programy zewnętrzne

 

Zajęcia przeprowadzone metodą projektów 2017/2018

Wykaz programów własnych realizowanych w Szkole podstawowej nr 1 w Kaliszu w roku szkolnym 2016/2017

Udział w szkoły w projektach zewnętrznych oraz realizacja programów zewnętrznych

Udział w szkoły w projektach zewnętrznych oraz realizacja programów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015

 1. „Klub Czterech Żywiołów” - projekt przyrodniczy organizowany przez Wydawnictwo Nowa Era oraz Polską Grupę Energetyczną (Warszawa)
  - uczniowie rozwijają własne przyrodnicze zainteresowania;
  - uczniowie swoją działalnością promują postawy ekologiczne;
  - uczniowie potrafią właściwie zareagować wobec działań szkodliwych dla środowiska naturalnego;
  - Renata Karolak, Julita Kowalska
 2. „Elektroodpady” - projekt edukacyjny w ramach „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (Kalisz)
  - uczniowie rozróżniają elektoroodpady oraz potrafią odpowiednio je składować;
  - uczniowie potrafią określić zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego składowania elektrośmieci;
  - uczniowie swoją działalnością promują postawy ekologiczne;
  - Bożena Zalewska, Renata Karolak, Beata Muszyńska
 3. „Odkrywamy Talenty” - ogólnopolski projekt systemowy dotyczący opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Warszawa)
  - uczniowie promują własne uzdolnienia i zainteresowania artystyczne, sportowe, przedmiotowe oraz społeczne i obywatelskie w różnorodnych działaniach pozalekcyjnych;
  - uczniowie wykazują się twórczym myśleniem oraz podnoszą wiarę w swoje możliwości;
  - uczniowie aktywnie i twórczo wykorzystują czas wolny;
  - Renata Karolak, Beata Muszyńska, Agnieszka Fiechowska, Joanna Kucharska, Paulina Kryszak, Marek Ignasiak, Maciej Siemianowski
 4. „Moje miasto bez elektrośmieci” - ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA (Warszawa)
  -uczniowie prawidłowo postępują ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;
  -uczniowie znają i posługują się pojęciami związanymi z tematyką proekologiczną;
  -uczniowie swoją działalnością promują postawy ekologiczne;
  - Renata Karolak, Iwona Jankowska, Julita Kowalska, Beata Muszyńska
 5. „Owoce i warzywa w szkole” - ogólnopolski program organizowany przez Agencję Rynku Rolnego (Warszawa)
  -uczniowie promują dbałość o zdrowe odżywianie, a tym samych chętniej sięgają po owoce i warzywa;
  -uczniowie potrafią wymienić zasady racjonalnego odżywiania się;
  -uczniowie aktywnie współpracują na edukacyjnych zajęciach w zakresie tej tematyki;
  - Wychowawcy klas I -III
 6. „Mleko w szkole” - ogólnopolski program organizowany przez Agencję Rynku Rolnego (Warszawa)
  -uczniowie kształtują w sobie dobre nawyki żywieniowe poprzez spożywanie mleka i przetworów mlecznych;
  -uczniowie potrafią wymienić zasady racjonalnego odżywiania się;
  -uczniowie aktywnie współpracują na edukacyjnych zajęciach w zakresie tej tematyki;
  - Wychowawcy klas I-VI
 7. „Przyjaciel Zippiego” - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego- kl. 0, organizowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji (Warszawa)
  -uczniowie poznają różne sposoby radzenia sobie z trudnościami;
  -uczniowie wykorzystują nabyte umiejętności w codziennym życiu, a tym samym doskonalą relacje z innymi ludźmi;
  -uczniowie potrafią pozytywnie radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, konstruktywnie rozwiązują konflikty, a tym samym dobrze funkcjonują w grupie.
  - Małgorzata Urbaniak, Magdalena Mazurek
 8. „Nie pal przy mnie proszę” - Program Edukacji Antytytoniowej dla kl. I, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie potrafią wymienić ujemne skutki palenia tytoniu;
  -uczniowie wykazują asertywną postawę w stosunku do osób palących w ich otoczeniu;
  -uczniowie kształtują postawę odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych;
  - Bożena Zalewska, Iwona Miśkiewicz, Joanna Kucharska
 9. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - Program Profilaktyki Antytytoniowej dla kl. V, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie wykazują postawy asertywne związane z unikaniem czynnego oraz biernego palenia tytoniu;
  -uczniowie doskonalą umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach;
  -uczniowie wzmacniają poczucie własnej wartości w grupie;
  - Bożena Kaczmarek, Beata Muszyńska
 10. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ogólnopolska kampania profilaktyczna kl. I – VI organizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych (Poznań)
  -uczniowie aktywnie współpracują
  na edukacyjnych zajęciach w zakresie tej tematyki;
  -uczniowie promują zdrowy styl życia;
  -uczniowie doskonalą umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach;
  - Wychowawcy klas I - VI
 11. „Moje dziecko idzie do szkoły” - program edukacyjny dla kl. 0 – Powiatowej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie kształtują prawidłowe nawyki prozdrowotne;
  - uczniowie promują zdrowy styl życia;
  -uczniowie potrafią posługiwać się piramidą zdrowego żywienia;
  - Małgorzata Urbaniak, Magdalena Mazurek
 12. „Bądźmy zdrowi– wiemy, więc działamy” - program edukacyjny dla kl. 0, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie potrafią wskazać wpływ żywienia i aktywności fizycznej na własne zdrowie;
  -uczniowie stosują właściwe nawyki i umiejętności prozdrowotne;
  -uczniowie aktywnie współpracują na edukacyjnych zajęciach w zakresie tej tematyki;
  - Małgorzata Urbaniak, Magdalena Mazurek
 13. „Czyste powietrze wokół nas” - Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej dla kl. 0, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie wykazują asertywną postawę w stosunku do osób palących w ich otoczeniu;
  -uczniowie kształtują postawę odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych;
  -uczniowie aktywnie współpracują na edukacyjnych zajęciach w zakresie tej tematyki
  - Małgorzata Urbaniak, Magdalena Mazurek
 14. „Trzymaj Formę!” - program edukacyjny dla kl. V – VI,  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (Kalisz)
  -uczniowie stosują właściwe nawyki i umiejętności prozdrowotne;
  -uczniowie promują zasadę aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki;
  -uczniowie umiejętnie korzystają z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych ;
  - Bożena Kaźmierczak, Marek Ignasiak, Maciej Siemianowski, Bożena Kaczmarek, Beata Muszyńska, Małgorzata Serocka
 15. „Najlepsza Szkoła” - ogólnopolski program integracyjny (Wrocław)
  -uczniowie aktywnie i twórczo wykorzystują czas wolny;
  -uczniowie wykazują się twórczym myśleniem oraz podnoszą wiarę w swoje możliwości;
  -uczniowie aktywnie włączają się w działania pozalekcyjne proponowane przez środowisko szkolne;
  - Joanna Kucharska, Wychowawcy klas I - VI