Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Organizacja Roku Szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2023/2024

04.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12.09. Zebrania klasowe z rodzicami klasy I - III godz 16.00  kl. IV-VIII godz 16.30

Zapoznanie dokumentami szkolnymi, przedstawienie wyników z ewaluacji koncepcji pracy szkoły, zapoznanie rodziców z możliwościami korzystania z pomocy materialnej

17.10  Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-VIII

15.11. Zebrania śródokresowe klasy I - III godz 16.00  kl. IV-VIII godz 17.00

13.12   Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-VIII

23.12. – 31.12. Zimowa przerwa świąteczna

07.02. Zebrania z rodzicami – koniec I okresu

                        klasy I - III godz 16.00  kl. IV-VIII godz 17.00

12.02. – 23.02. Ferie zimowe

29.02  Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-VIII

03.2024  Zebrania ogólnoszkolne dla rodziców klas 1 - Drzwi otwarte godz. 16.30

28.03 – 02.04. Wiosenna przerwa świąteczna

24.04. Zebrania śródokresowe klasy I - III godz 16.00  kl. IV-VIII godz 17.00    

07.06  Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-VIII

21.06. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

           Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024