Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki:
opiekun: P. Paulina Kryszak

PONIEDZIAŁEK: 8:15 - 14:15
WTOREK: 8:15 - 14:15
ŚRODA: 8:15 - 14:30
CZWARTEK: 8:15 - 14:30
PIĄTEK: 8:15 - 14:30

umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.


Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 • gromadzenie zbiorów i ich opracowanie bibliograficzne;
 • korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczenie ich poza bibliotekę;
 • korzystanie w czytelni z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na:

 • planowaniu i sprawozdawczości;
 • gromadzeniu zbiorów;
 • ewidencji zbiorów;
 • prawidłowym przechowywaniu zbiorów, chronieniu ich przez uszkodzeniem i zniszczeniem;
 • opracowaniu bibliograficznym zbiorów;
 • znakowaniu i katalogowaniu zbiorów;
 • pełnieniu funkcji informacyjnej;
 • udostępnianiu zbiorów czytelnikom;
 • właściwym urządzaniu pomieszczeń biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wnętrza.