Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Rada rodziców

W skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu wchodzą następujące osoby:

 • Józef Muller – przewodniczący
 • Agata Gołębiowska – sekretarz
 • Małgorzata Kobińska – skarbnik

 Komisja Rewizyjna:

     1. Kamila Kmiecik – przewodnicząca komisji rewizyjnej
     2. Emilia Jeminaj– członek komisji rewizyjnej
     3. Piotr Mróz– członek komisji rewizyjnej

Plan pracy Rady Rodziców
ulotka

 

Harmonogram zebrań z przedstawicielami Rad oddziałowych:

 

Plan Pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja Kaliszu na rok szkolny 2015/2016

Zebrania Rady Rodziców

 1. Uchwalenie programu wychowawczego i program profilaktyki. Dyskusja nad Koncepcją pracy szkoły-ustalenie zadań do koncepcji .Ustalenie wysokości składek
  TERMIN: Wrzesień
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców , preliminarzu wydatków na rok 2014/2015
  TERMIN: Wrzesień
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły. Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków na RR
  TERMIN: Październik
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 4. Sprawy bieżące, szkolenia dla rodziców-rozpoznanie potrzeb, programy szkoleń. Opieka, pomoc socjalna i stypendialna. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
  TERMIN: Styczeń
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 5. Promocja szkoły. Sprawy bieżące. Omówienie organizacji festynu szkolnego.
  TERMIN: Marzec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 6. Opiniowanie stypendiów im. Jana Pawła II. Decyzja w sprawie mundurków szkolnych.
  TERMIN: Maj
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 7. Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli. Omówienie efektów kształcenia i wychowania. Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego.
  TERMIN: Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR

Udział Rady Rodziców  posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 1. Plenarne posiedzenie RP
  TERMIN: Luty
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Przewodniczący RR
 2. Plenarne posiedzenie RP
  TERMIN: Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Przewodniczący RR

Kontakty z ogółem rodziców

 1. Prowadzenie strony internetowej
  TERMIN: Praca ciągła
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 2. Walne zebranie informacyjne
  TERMIN: Wrzesień
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 3. Walne zebranie sprawozdawcze.
  TERMIN: Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR

Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
  TERMIN: Wrzesień
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 2. Ślubowanie klas I
  TERMIN: Październik
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 3. Dzień Edukacji Narodowej
  TERMIN: Październik
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 4. Jasełka
  TERMIN: Grudzień
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 5. Bal karnawałowy klas 0-III
  TERMIN: Styczeń
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 6. Dzień Patrona
  TERMIN: Maj
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 7. Festyn rodzinny
  TERMIN: Maj/Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 8. Bal szóstoklasistów
  TERMIN: Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR
 9. Zakończenie roku szkolnego
  TERMIN: Czerwiec
  OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Prezydium RR