Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Absolwenci

ZNANI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  1 IM. KONSTYTUCJI  3  MAJA W KALISZU

Edward Wende urodził się w Warszawie w 1936 roku. Po powstaniu warszawskim, kiedy to wraz z rodziną cudem ocalał podczas bombardowania, zapadła decyzja o powrocie do rodzinnego miasta. Tutaj przyszły senator ukończył Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka. W tym czasie jego rodzina cieszyła się ogromnym szacunkiem. Dziadek był pastorem kościoła ewangelickiego i prezesem Rady Miejskiej w Kaliszu, a ojciec poważanym adwokatem. Kontynuując rodzinne tradycje, Edward Wende ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i przez wiele lat pracował jako adwokat. Był zaangażowany w głośne procesy polityczne, zdobywając sławę jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. W latach 1989-1993 zasiadał w senacie, reprezentując województwo kaliskie i zabierając głos w najważniejszych dla państwa sprawach. Przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych, a do 2001 roku sprawował mandat posła na Sejm z listy Unii Wolności. Rok później zmarł, a jego ciało spoczęło na warszawskim cmentarzu.

Kazimierz Paszyn urodził się w 1925 roku w Kaliszu, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja. Kiedy wybuchła II wojna światowa, mając niespełna 15 lat, został zabrany na roboty do III Rzeszy. Cudem ocalał, unikając rozstrzelania. Po wojnie powrócił do Kalisza, gdzie łączył naukę w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych im. Tadeusza Kościuszki, pasję związaną ze sportem oraz pracę w fabryce włókienniczej. Od 1949 roku rozpoczął studia o specjalności sportowej. Po uzyskaniu tytułu magistra został instruktorem sportowym w Wojsku Polskim w Białej Podlaskiej. Niedługo potem wraz z żoną powrócił do Kalisza, gdzie pracował w I L.O. im. Adama Asnyka.
 Został również jednym z założycieli Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kaliszu. Głównymi dyscyplinami, na jakie kładł nacisk była lekkoatletyka i koszykówka. Wielu jego wychowanków okazało się znakomitymi sportowcami. Kazimierz Paszyn odniósł także duży sukces jako trener koszykówki, prowadząc zespoły żeńskie, a potem męskie w rozgrywkach ligowych. Uhonorowany został wieloma odznakami, m. in. odznaką  „Srebrnego Dysku”,  odznaką „Za zasługi w sporcie szkolnym” ZG SKS, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1977 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł w Kaliszu w 1979 roku.

Jan Dziedziczak, absolwent Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, urodził się w 1981 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra politologii. W latach 2005-2006 pełnij funkcję rzecznika prasowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W międzyczasie został stypendystą Rządu Japońskiego i Uniwersytetu Narodów w Tokio, gdzie brał udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m. in. W telewizji publicznej w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Zanim objął stanowisko rzecznika prasowego rządu pracował jako doradca rzecznika rządu. Pełnił także funkcję asystenta prasowego prezesa Prawa i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, odpowiadając za kształtowanie jego medialnego wizerunku. W wybo-rach parlamentarnych w 2007 roku uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji, kandydując z listy PiS w okręgu kalisko-leszczyńskim. Współorganizował Dni Papieskie, propagujące nauczania Jana Pawła II oraz zbierające pieniądze dla ubogiej, ale zdolnej młodzieży. Dużo czasu oraz wysiłku poświęcił także mieszkańcom Kalisza, gdzie m. in. interweniował w sprawie Fabryki Pianin i Fortepianów „Calisia”. Uhonorowany został wieloma odznakami, m. in. odznaką  „Srebrnego Dysku”,  odznaką „Za zasługi w sporcie szkolnym” ZG SKS, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1977 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jerzy Kryszak  urodził się 24 kwietnia 1950 roku. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu. Swoją sławę i uznanie zdobył jako aktor, satyryk i parodysta. W latach 1974-1978 pracował w Teatrze Słowackiego w Krakowie, a w 1978-1993 w Ateneum w Warszawie. Jako parodysta i prezenter telewizyjny w 2007 roku prowadził program Dzień Kangura wraz z Agatą Młynarską w Polsacie. Dwa lata później był głównym prowadzącym programu Uważaj na kioskarza w TVP2. Od kilku lat bierze czynny udział w tworzeniu programu HBO na Stojaka, który emitowany jest na kanale HBO i HBO Comedy. W swojej karierze Jerzy Kryszak zdobył kilka znaczących nagród i oznaczeń. W 1984 roku otrzymał Nagrodę II stopnia Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji za twórczość i działalność radiową i telewizyjną. W 1991 został uhonorowany Wiktorem, nagrodą dla telewizyjnej osobowości. W 1995 roku otrzymał Złotą Odznakę w plebiscycie „TeleRzeczpospolitej”: „Złota piątka”. Jako aktor Jerzy Kryszak znany jest z takich produkcji filmowych jak: Dolina Issy (1982), Alternatywy 4 (1983), Podróże Pana Kleksa (1985), Maria Curie (1990), Kapitan Conrad (1991), Kryminalni (2004), i wiele innych. Aktor podkładał też głos w wielu znanych filmach animowanych i nie tylko: Stuart Malutki 2 (2002), Zebra z klasą (2005), Garfield 2 (2006), Auta (2006), Asterix na olimpiadzie (2008), Iron Man 3 (2013).

Adrian Cymer rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w 1998 roku. Po opuszczeniu murów szkoły kontynuował naukę w gimnazjum przy ulicy Teatralnej, a następnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W chwili obecnej jest studentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Do jego zainteresowań należy sport, muzyka, ale również i polityka. W 2007 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat radnego w Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza. W pierwszym roku swojej kadencji był przedstawicielem ogółu kaliskiej młodzieży ponadgimnazjalnej. Po zdobyciu potrzebnego doświadczenia w drugim roku został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza (MRMK). Kiedy po dwóch latach mandat wygasł Adrian Cymer wstąpił w szeregi kaliskiego Forum Młodzieży Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo potem został asystentem społecznym posła na Sejm Adama Rogackiego, z którym współpracuje.

Krzysztof Woźniak, absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, obecnie należy do Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, którego zadaniem jest kultywowanie i pielęgnowanie tradycji narodowych, rozwijanie poczucia obowiązków obywatelskich wobec naszego kraju oraz promowanie Kalisza i jego okolic pod względem wartości kulturowych i krajoznawczych. Jako członek bractwa organizuje i aktywnie uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach towarzyskich, wspierając jednocześnie działania na rzecz ochrony środowiska. Od 2013 roku pełni funkcję Strzelmistrza i I Rycerza.

Paulina Wańkowicz to kolejna absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu. Obecnie jest właścicielką i dyrektorem Szkoły Językowej FORUM, założonej w 1994 roku i upoważnionej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu do prowadzenia działalności w zakresie nauki języków obcych. Paulina Wańkowicz do swoich osiągnięć może zaliczyć pełnienie funkcji organizatora imprezy Wielki Ogólnopolski Test Języka Angielskiego, która odbyła się w auli UAM, promując Kalisz w Polsce.

Losy absolwentów

W szkole w roku szkolnym 2013/14 wprowadzony został ogólnoszkolny projekt edukacyjny „ Moje pierwsze kroki w Jedynce…”

Projekt edukacyjny „ Moje pierwsze kroki w Jedynce...” jest nowatorskim przedsięwzięciem skierowanym do wszystkich uczniów oraz rodziców. Jego założeniem jest promowanie wartości edukacji przez całe życie oraz kultywowanie tradycji szkolnej. Projekt oparty jest na bieżącym monitorowaniu losów absolwentów i wykorzystywaniu ich w procesie edukacji i wychowania dzieci pod kątem ich sukcesów na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

DZIAŁANIA I EFEKTY REALIZACJ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALISZU Z ABSOLWENTAMI  w ramach projektu edukacyjnego „ Moje pierwsze kroki w Jedynce…” 

 • Spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami – IX-VI 2013/2014
  - wizyty absolwentów w szkole na spotkaniach z nauczycielami
  - wpisy absolwentów do „ Księgi absolwentów” i składanie wpisów pamiątkowych z dedykacjami
  - dzielenie się wspomnieniami z pobytu w SP NR1 i nowymi doświadczeniami nabywanymi w nowych szkołach
  - zasięganie przez absolwentów porad i wsparcia w dalszej edukacji poza murami szkoły
 • Spotkania absolwentów z uczniami i rodzicami w celu promocji gimnazjów – 12 III 2014 oraz cały rok szkolny 2013./2014
  - przedstawienie rodzicom uczniów klas szóstych multimedialnych prezentacji wybranych gimnazjów
  - zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych w wybranych szkołach
  - promocja gimnazjów uczniom
  - zachęcanie uczniów SP NR 1 do właściwego wyboru nowych szkół
  - uświadamianie uczniom naszej szkoły wartości edukacji przez całe życie
 • Spotkanie zaproszonych absolwentów na spotkanie z uczniami – 21 I 2014
  - zorganizowanie spotkania z absolwentami szkoły p. Małgorzatą Urbaniak, Marią Boroń, Krzysztofem Wożniakiem
  - zapoznanie uczniów z wyglądem szkoły w dawnych latach
  - przedstawienie dzieciom organizacji i przebiegu kształcenia w przeszłości
  - promowanie wśród uczniów wartości edukacji przez całe życie
 • Wykonanie „ Klubu absolwenta” w gablocie szkolnej – II 2014
  - wyszukanie informacji ( i zdjęć) znanych absolwentów naszej szkoły – Jerzego Kryszaka( aktora); Krzysztofa Woźniaka ( członka Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych); Pauliny Wańkowicz ( uczennicy i nauczyciela SP NR 1);
  - zapoznanie uczniów przez wychowawców ze znanymi absolwentami naszej szkoły i ich dalszym życiem oraz pełnionymi karierami zawodowymi
 • Udział absolwentów w uroczystościach szkolnych i klasowych – IX 2013- VI 2014:
  - Ślubowaniu klas I – X 2013
  - Dniu Edukacji Narodowej 22 X 2013
  - Święcie Niepodległości 08 XI 2013
  - Jasełce szkolnej 20 XII 2013
  - Walentynkach klasowych 14 II 2014
  - Dniu Kobiet 08 III 2014
  - Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej – 26 IV 2014
  - Dniu Patrona – 31 IV 2014
  - Szkolnym Festynie Rodzinnym – 24 V 2014
  - Dniu sportu połączonym z Dniem bez agresji i przemocy – 01 VI 2014
  - czynny udział absolwentów w organizacji i przebiegu imprez
  - zachęcanie uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
  - uczenie dzieci naszej szkoły samorządności, odpowiedzialności oraz współdecydowania o szkole z ich inicjatyw
  - szerzenie wartości edukacji wśród uczniów
  - kreowanie wśród dzieci pożądanych postaw opartych na szacunku, tolerancji oraz właściwego dokonywania wyborów
  - uświadamianie uczniom przez absolwentów konsekwencji wynikających z agresywnych i niebezpiecznych zachowań
  - dawanie przez absolwentów przykładu postaw patriotycznych i obywatelskich
  - rozegranie integracyjnego meczu piłki siatkowej – absolwenci – nauczyciele oraz absolwenci – uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Sportu
 • Udział absolwentów w organizacji i przebiegu akcji charytatywnych na terenie szkoły:
  - akcji „ Szlachetna paczka” – XI/XII 2013
  - koncercie charytatywnym – 13 XII 2013
  - międzyszkolnej zbiórce plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla dwuletniej Laury – XII 2013 – VI 2014
  - uwrażliwianie uczniów naszej szkoły na krzywdę innych
  - wdrażanie uczniów do niesienia pomocy osobom potrzebującym
  - wskazywanie dzieciom konieczności niesienia dobra i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych
  - uświadamianie uczniom korzyści wynikających z niesienia pomocy osobom słabszym oraz aktywności społecznej
 • Udział absolwentów w organizacji i przebiegu Szkolnego Festynu Rodzinnego – 24 V 2014
  - współpraca absolwentów z nauczycielami i uczniami w organizacji festynu
  - nawiązanie współpracy absolwentów z członkami Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ( u których na strzelnicy brackiej odbywał się festyn w ramach współpracy SP NR 1 z KBSK)
  - kreowanie wśród uczniów korzyści wynikających z podejmowanych działań oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Udział absolwentów w dyskotekach szkolnych – IX 2013/VI 2014
  - pobudzanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu
  - zachęcanie uczniów naszej szkoły do budowania pozytywnych relacji koleżeńskich na płaszczyźnie rówieśniczej
  - wskazywanie pozytywnych stron wynikających z samorządności uczniów
  - zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw w życiu szkoły
 • Udział absolwentów w zawodach strzeleckich wynikających ze współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – X, III, V 2013/2014
  - zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poza szkołą
  - rozwijanie wśród uczniów pasji i zainteresowań
  - wskazywanie każdemu uczniowi możliwości odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach aktywności społecznej
 • Udział absolwentów w powiatowym konkursie plastycznym „ Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych dawniej i dziś…” V/VI 2014
  - rozwijanie pasji i zainteresowań absolwentów
  - ekspozycja prac plastycznych na strzelnicy brackiej
  - udział absolwentów i ich opiekunów w uroczystym wręczeniu nagród na Rynku Ratuszowym podczas obchodów „ Święta Miasta”
  - nawiązanie przez absolwentów współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w ramach współpracy naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • Udział absolwentów w uroczystych obchodach „ Święta Miasta” we współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – 01 VI 2014; 07 VI 2014
  - udział absolwentów we mszy św. poświęconej miastu z inicjatywy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
  - udział absolwentów w uroczystej paradzie ulicami miasta z KBSK oraz w uroczystościach na Rynku Ratuszowym z okazji obchodów „ Święta Kalisza”
  - odebranie przez absolwentów nagród za zdobycie zaszczytnych miejsc w zawodach strzeleckich oraz powiatowym konkursie plastycznym pod honorowym patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza p. Kołacińskiego
  - Księżniczką Młodzieżową w strzelaniu została Oliwia Fiechowska z Gimnazjum NR 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu
  - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SP NR 1 w Kaliszu we współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła uczennica z Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – Oliwia Fiechowska
 • Udział absolwentów w uroczystych obchodach „ Święta Miasta” we współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – 01 VI 2014; 07 VI 2014
  - udział absolwentów we mszy św. poświęconej miastu z inicjatywy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
  - udział absolwentów w uroczystej paradzie ulicami miasta z KBSK oraz w uroczystościach na Rynku Ratuszowym z okazji obchodów „ Święta Kalisza”
  - odebranie przez absolwentów nagród za zdobycie zaszczytnych miejsc w zawodach strzeleckich oraz powiatowym konkursie plastycznym pod honorowym patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza p. Kołacińskiego
  - Księżniczką Młodzieżową w strzelaniu została Oliwia Fiechowska z Gimnazjum NR 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu
  - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SP NR 1 w Kaliszu we współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła uczennica z Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – Oliwia Fiechowska
 • Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i uczniów gimnazjów na temat funkcjonowania absolwentów w innych szkołach
  - rozpoznanie przez nauczycieli naszej szkoły oczekiwań nauczycieli gimnazjów w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki
  - nakreślenie wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy wyników ankiet: (zwracanie uwagi na kulturę osobistą uczniów; podkreślanie wagi uczenia się przez całe życie; kontrolowanie frekwencji uczniów; zwracanie uwagi na ich bezpieczeństwo
 • Organizacja wycieczek dla uczniów szkoły do zakładów pracy absolwentów szkoły
  - promowanie wartości edukacji poprzez ukazywanie drogi uczenia się w szkole absolwentów szkoły i dalej poza nią
  - uświadamianie uczniom, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem murów szkolnych, ale będzie trwać przez całe życie
 • W ramach współpracy z absolwentami udział uczniów w  obchodach Tygodnia Zdrowia w Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
  - poznanie środowiska gimnazjum nr 2  integracja uczniów z absolwentami, udział w imprezach szkolnych w gimnazjum oraz uroczystościach w naszej szkole.

 

Warto zauważyć, że rodzice absolwentów chętnie zapisują do naszej szkoły swoje pozostałe dzieci, Dorośli absolwenci zapisują swoje dzieci do szkoły. Jeden z  absolwentów wrócił do szkoły i podjął w niej pracę – p. Aleksandra Bielewicz

Absolwenci uczestniczyli także w:

 • przeprowadzeniu i organizacji powiatowego konkursu języka angielskiego,
 • rozgrywek sportowych w trakcie przeprowadzonego w dniu 30.05.2014 r. Dnia bez przemocy
 • maratonie Zumby – akcji charytatywnej, której dochód przeznaczono na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego Wojtusia.
 • udział absolwentów w zajęciach z uczniami na lekcjach wychowawczych lub przedmiotowych- w charakterze osobistego przykładu sukcesu lub jako zródło refleksji na temat wyboru szkoły lub zawodu; zapraszane są osoby, które osiągneły sukces, np.sportowy czy naukowy;
 • promowanie przez absolwentów gimnazjów, do których uczęszczają, przekazując również informacje na swój temat
  - szkoła nawiązuje współpracę z absolwentami polegającą m.in. na udostępnianiu sali gimnastycznej.
  - spotkania absolwentów z wychowawcami dzielenie się swoimi wrażeniami na temat nowych szkół, nauczycieli czy nowych kolegów i koleżanek,

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia i świadomie przyczynia się do osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej oraz pozwala dostać się do wybranej szkoły. Nauczyciele, wychowawcy informują uczniów o losach absolwentów, podając niektórych z nich jako wzór do naśladowania, wskazując pozytywne wzorce zachowania.

Losy absolwentów

W szkole w roku szkolnym 2013/14 wprowadzony został ogólnoszkolny projekt edukacyjny „ Moje pierwsze kroki w Jedynce…”

Projekt edukacyjny „ Moje pierwsze kroki w Jedynce...” jest nowatorskim przedsięwzięciem skierowanym do wszystkich uczniów oraz rodziców. Jego założeniem jest promowanie wartości edukacji przez całe życie oraz kultywowanie tradycji szkolnej. Projekt oparty jest na bieżącym monitorowaniu losów absolwentów i wykorzystywaniu ich w procesie edukacji i wychowania dzieci pod kątem ich sukcesów na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

DZIAŁANIA I EFEKTY REALIZACJ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALISZU Z ABSOLWENTAMI  w ramach projektu edukacyjnego „Moje pierwsze kroki w Jedynce…”

 1. Spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami – IX-VI 2013/2014
  - wizyty absolwentów w szkole na spotkaniach z nauczycielami
  - wpisy absolwentów do „ Księgi absolwentów” i składanie wpisów pamiątkowych z dedykacjami
  - dzielenie się wspomnieniami z pobytu w SP NR1 i nowymi doświadczeniami nabywanymi w nowych szkołach
  - zasięganie przez absolwentów porad i wsparcia w dalszej edukacji poza murami szkoły
 2. Spotkania absolwentów z uczniami i rodzicami w celu promocji gimnazjów – 12 III 2014 oraz cały rok szkolny 2013./2014
  - przedstawienie rodzicom uczniów klas szóstych multimedialnych prezentacji wybranych gimnazjów
  - zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych w wybranych szkołach
  - promocja gimnazjów uczniom
  - zachęcanie uczniów SP NR 1 do właściwego wyboru nowych szkół
  - uświadamianie uczniom naszej szkoły wartości edukacji przez całe życie
 3. Spotkanie zaproszonych absolwentów na spotkanie z uczniami – 21 I 2014
  - zorganizowanie spotkania z absolwentami szkoły p. Małgorzatą Urbaniak, Marią Boroń, Krzysztofem Wożniakiem
  - zapoznanie uczniów z wyglądem szkoły w dawnych latach
  - przedstawienie dzieciom organizacji i przebiegu kształcenia w przeszłości
  - promowanie wśród uczniów wartości edukacji przez całe życie
 4. Wykonanie „ Klubu absolwenta” w gablocie szkolnej – II 2014
  - wyszukanie informacji ( i zdjęć) znanych absolwentów naszej szkoły – Jerzego Kryszaka( aktora); Krzysztofa Woźniaka ( członka Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych); Pauliny Wańkowicz ( uczennicy i nauczyciela SP NR 1);
  - zapoznanie uczniów przez wychowawców ze znanymi absolwentami naszej szkoły i ich dalszym życiem oraz pełnionymi karierami zawodowymi
 5. Udział absolwentów w uroczystościach szkolnych i klasowych – IX 2013- VI 2014:
  - Ślubowaniu klas I – X 2013
  - Dniu Edukacji Narodowej 22 X 2013
  - Święcie Niepodległości 08 XI 2013
  - Jasełce szkolnej 20 XII 2013
  - Walentynkach klasowych 14 II 2014
  - Dniu Kobiet 08 III 2014
  - Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej – 26 IV 2014
  - Dniu Patrona – 31 IV 2014
  - Szkolnym Festynie Rodzinnym – 24 V 2014
  - Dniu sportu połączonym z Dniem bez agresji i przemocy – 01 VI 2014
  - czynny udział absolwentów w organizacji i przebiegu imprez
  - zachęcanie uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
  - uczenie dzieci naszej szkoły samorządności, odpowiedzialności oraz współdecydowania o szkole z ich inicjatyw
  - szerzenie wartości edukacji wśród uczniów
  - kreowanie wśród dzieci pożądanych postaw opartych na szacunku, tolerancji oraz właściwego dokonywania wyborów
  - uświadamianie uczniom przez absolwentów konsekwencji wynikających z agresywnych i niebezpiecznych zachowań
  - dawanie przez absolwentów przykładu postaw patriotycznych i obywatelskich
  - rozegranie integracyjnego meczu piłki siatkowej – absolwenci – nauczyciele oraz absolwenci – uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Sportu
 6. Udział absolwentów w organizacji i przebiegu akcji charytatywnych na terenie szkoły:
  - akcji „ Szlachetna paczka” – XI/XII 2013
  - koncercie charytatywnym – 13 XII 2013
  - międzyszkolnej zbiórce plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla dwuletniej Laury – XII 2013 – VI 2014
  - uwrażliwianie uczniów naszej szkoły na krzywdę innych
  - wdrażanie uczniów do niesienia pomocy osobom potrzebującym
  - wskazywanie dzieciom konieczności niesienia dobra i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych
  - uświadamianie uczniom korzyści wynikających z niesienia pomocy osobom słabszym oraz aktywności społecznej
 7. Udział absolwentów w organizacji i przebiegu Szkolnego Festynu Rodzinnego – 24 V 2014
  - współpraca absolwentów z nauczycielami i uczniami w organizacji festynu
  - nawiązanie współpracy absolwentów z członkami Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ( u których na strzelnicy brackiej odbywał się festyn w ramach współpracy SP NR 1 z KBSK)
  - kreowanie wśród uczniów korzyści wynikających z podejmowanych działań oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym
 8. Udział absolwentów w dyskotekach szkolnych – IX 2013/VI 2014
  - pobudzanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu
  - zachęcanie uczniów naszej szkoły do budowania pozytywnych relacji koleżeńskich na płaszczyźnie rówieśniczej
  - wskazywanie pozytywnych stron wynikających z samorządności uczniów
  - zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw w życiu szkoły
 9. Udział absolwentów w zawodach strzeleckich wynikających ze współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – X, III, V 2013/2014
  - zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poza szkołą
  - rozwijanie wśród uczniów pasji i zainteresowań
  - wskazywanie każdemu uczniowi możliwości odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach aktywności społecznej
 10. Udział absolwentów w powiatowym konkursie plastycznym „ Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych dawniej i dziś…” V/VI 2014
  - rozwijanie pasji i zainteresowań absolwentów
  - ekspozycja prac plastycznych na strzelnicy brackiej
  - udział absolwentów i ich opiekunów w uroczystym wręczeniu nagród na Rynku Ratuszowym podczas obchodów „ Święta Miasta”
  - nawiązanie przez absolwentów współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w ramach współpracy naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym
 11. Udział absolwentów w uroczystych obchodach „ Święta Miasta” we współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – 01 VI 2014; 07 VI 2014
  - udział absolwentów we mszy św. poświęconej miastu z inicjatywy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
  - udział absolwentów w uroczystej paradzie ulicami miasta z KBSK oraz w uroczystościach na Rynku Ratuszowym z okazji obchodów „ Święta Kalisza”
  - odebranie przez absolwentów nagród za zdobycie zaszczytnych miejsc w zawodach strzeleckich oraz powiatowym konkursie plastycznym pod honorowym patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza p. Kołacińskiego
  - Księżniczką Młodzieżową w strzelaniu została Oliwia Fiechowska z Gimnazjum NR 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu
  - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SP NR 1 w Kaliszu we współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła uczennica z Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – Oliwia Fiechowska
 12. Udział absolwentów w uroczystych obchodach „ Święta Miasta” we współpracy SP NR 1 z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych – 01 VI 2014; 07 VI 2014
  - udział absolwentów we mszy św. poświęconej miastu z inicjatywy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
  - udział absolwentów w uroczystej paradzie ulicami miasta z KBSK oraz w uroczystościach na Rynku Ratuszowym z okazji obchodów „ Święta Kalisza”
  - odebranie przez absolwentów nagród za zdobycie zaszczytnych miejsc w zawodach strzeleckich oraz powiatowym konkursie plastycznym pod honorowym patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza p. Kołacińskiego
  - Księżniczką Młodzieżową w strzelaniu została Oliwia Fiechowska z Gimnazjum NR 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu
  - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez SP NR 1 w Kaliszu we współpracy z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła uczennica z Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – Oliwia Fiechowska
 13. Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i uczniów gimnazjów na temat funkcjonowania absolwentów w innych szkołach
  - rozpoznanie przez nauczycieli naszej szkoły oczekiwań nauczycieli gimnazjów w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki
  - nakreślenie wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy wyników ankiet: (zwracanie uwagi na kulturę osobistą uczniów; podkreślanie wagi uczenia się przez całe życie; kontrolowanie frekwencji uczniów; zwracanie uwagi na ich bezpieczeństwo
 14. Organizacja wycieczek dla uczniów szkoły do zakładów pracy absolwentów szkoły
  - promowanie wartości edukacji poprzez ukazywanie drogi uczenia się w szkole absolwentów szkoły i dalej poza nią
  - uświadamianie uczniom, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem murów szkolnych, ale będzie trwać przez całe życie.
 15. W ramach współpracy z absolwentami udział uczniów w  obchodach Tygodnia Zdrowia w Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
  - poznanie środowiska gimnazjum nr 2  integracja uczniów z absolwentami, udział w imprezach szkolnych w gimnazjum oraz uroczystościach w naszej szkole.

Warto zauważyć, że rodzice absolwentów chętnie zapisują do naszej szkoły swoje pozostałe dzieci, Dorośli absolwenci zapisują swoje dzieci do szkoły. Jeden z  absolwentów wrócił do szkoły i podjął w niej pracę – p. Aleksandra Bielewicz

Absolwenci uczestniczyli także w:

 • przeprowadzeniu i organizacji powiatowego konkursu języka angielskiego,
 • rozgrywek sportowych w trakcie przeprowadzonego w dniu 30.05.2014 r. Dnia bez przemocy
 • maratonie Zumby – akcji charytatywnej, której dochód przeznaczono na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego Wojtusia.
 • udział absolwentów w zajęciach z uczniami na lekcjach wychowawczych lub przedmiotowych- w charakterze osobistego przykładu sukcesu lub jako zródło refleksji na temat wyboru szkoły lub zawodu; zapraszane są osoby, które osiągneły sukces, np.sportowy czy naukowy;
 • promowanie przez absolwentów gimnazjów, do których uczęszczają, przekazując również informacje na swój temat
  - szkoła nawiązuje współpracę z absolwentami polegającą m.in. na udostępnianiu sali gimnastycznej.
  - spotkania absolwentów z wychowawcami dzielenie się swoimi wrażeniami na temat nowych szkół, nauczycieli czy nowych kolegów i koleżanek,

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia i świadomie przyczynia się do osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej oraz pozwala dostać się do wybranej szkoły. Nauczyciele, wychowawcy informują uczniów o losach absolwentów, podając niektórych z nich jako wzór do naśladowania, wskazując pozytywne wzorce zachowania.

LOSY ABSOLWENTÓW

„ BĄDŹ TAKIM, ABYŚ NIE MUSIAŁ CZERWIENIĆ SIĘ PRZED SAMYM SOBĄ”
W. HUGO
„... Aforyzm W. Hugo odwołuje się do tych, z myślą o których tworzymy wszelkie programy- to dzieci, aby od najmłodszych lat uczyły się odpowiedzialności za własne wybory w życiu i dokonywały właściwych wyborów. A to we współczesnym świecie nie jest łatwe. W dobie zachodzących w niezwykłym tempie zmian w technice, nauce komunikacji9 społecznej, w polityce i gospodarce stajemy wszyscy przed nowymi wyzwaniami. Zadaniem szkoły jest przygotowanie do wymienionych zmian, wychowanie człowieka, który poradzi sobie w chaosie i trudach życia. Człowieka twórczego, potrafiącego szukać – nowych, oryginalnych rozwiązań problemów, odrzucającego utarte schematy, nie obawiającego się krytyki, wytrwałego i otwartego na rzeczowe argumenty...” Wizja SP NR 1

 1. Wizyty absolwentów w szkole
  - WYBÓR PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY GIMNAZJÓW ZGODNIE Z ICH POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI
  -DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIAMI STARSZYCH KOLEGÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA W INNYCH SZKOŁACH
  -BIEŻACE PODNESZENIE WYNIKÓW NAUCZANIA
  - PRZESTRZEGANIE PRZEZ UCZNIÓW NORM SPOŁECZNYCH
 2. Spotkania absolwentów z rodzicami uczniów naszej szkoły
  - POZNAWANIE PRZEZ RODZICÓW SZÓSTOKLASISTÓW OFERTY GIMNAZJÓW
  - WYBÓR PRZEZ RODZICÓW ODPOWIEDNICH SZKÓŁ ZGODNIE Z ICH OCZEKIWANIAMI
 3. Rozmowy z nauczycielami i pedagogami gimnazjów na temat funkcjonowania absolwentów w wybranych szkołach
  - PRZESTRZEGANIE NORM SPOŁECZNYCH PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
  - ŚLEDZENIE ROZWOJU WYCHOWAWCZEGO I DYDAKTYCZNEGO UCZNIÓW NA III ETAPIE KSZTAŁCENIA
 4. Pozyskiwanie informacji od uczniów i rodziców dotyczących funkcjonowania absolwentów w dalszym życiu edukacyjnym i zawodowym
  - POZNAWANIE SUKCESÓW ABSOLWENTÓW NA WYŻSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA I NA RYNKU PRACY
 5. Przeprowadzanie ankiet wśród absolwentów dotyczących wyników edukacyjnych uczniów klas I gimnazjów i porównanie ich z ocenami z poszczególnych przedmiotów, które uzyskali na koniec klasy VI
  - PODNOSZENIE BIEŻĄCYCH WYNIKÓW
  - NAUCZANIA I ZACHOWANIA UCZNIÓW
  - PODNOSZENIE WYNIKÓW SPRADZIANU KLAS VI
 6. Wycieczki do zakładów pracy, w których pracują absolwenci naszej szkoły
  - KREOWANIE MOŻLIWOŚCI ODNOSZENIA SUKCESÓW W ŻYCIU DOROSŁYM
  - PROMOWANIE WARTOŚCI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
 7. Organizowanie spotkań z absolwentami w szkole
  - KREOWANIE ROZWIJANIOA PASJI I ZAINTERESOWAŃ
  - KREOWANIE WARTOŚCI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
 8. Prowadzenie przez absolwentów elementów lekcji
  - PROMOWANIE WARTOŚCI UCZENIA SIĘ OD INNYCH
  - POZNAWANIE TECHNIK SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ
 9. Udział absolwentów w imprezach szkolnych; pozaszkolnych; akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
  - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRITYCZNYCH, OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH
  - KREOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW TAKICH WARTOŚCI JAK: TOLERANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ
  - KSZTAŁCENIE  WŚRÓD UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W GRUPIE
 10. Rozmowy Z nauczycielami gimnazjów na temat zaangażowania absolwentów w życie społeczne w gimnazjach
  - BUDOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ
  - PRZESTRZEGANIE NORM SPOŁECZNYCH PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
 11. Śledzenie karier zawodowych sławnych absolwentów naszej szkoły
  - KREOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW MOŻLIWOŚCI ODNOSZENIA SUKCESÓW ZAWODOWYCH
  - PROMOWANIE ROZWIJANIA WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

WIZYTY ABSOLWENTÓW W NASZEJ SZKOLE

 1. Ewelina Górniewicz- radca prawny
  Klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
  07 listopada 2014r.
 2. Karol Gorzelańczyk- pracownik schroniska dla zwierząt
  Klasa 1b
  09 stycznia 2015r.
 3. Jurek Muszyński
  Klasa 1b
  15 stycznia 2015r.
 4. Monika Herc
  Klasa 1b
  16 stycznia 2015r.
 5. Beata Gołembiewska- pracownik nadzoru budowlanego
  Klasa 1b
  19 stycznia 2015r.
 6. Agata Gorzelańczyk- instrumentariuszka medyczna
  Klasa 1c
  20 stycznia 2015r.
 7. Adam Kędzierski- dr nauk historycznych/pracownik IHKM w Łodzi
  Klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
  22 stycznia 2015r.
 8. Krzysztof Woźniak- Kaliski Bractwo Strzelców Kurkowych
  Klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
  29 stycznia 2015r.
 9. Katarzyna Dehon- znawca języka francuskiego
  Klasa 1a
  06 lutego 2015r.

 WIZYTY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY  W ZAKŁADACH PRACY ABSOLWENTÓW

 1. Paulina Wańkowicz- szkoła językowa „ Forum”
  5a, 5b, 6a, 6b
  14 października 2014r.
 2. Anna Gołembiewska- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  1b
  20 stycznia 2015r.
 3. Marek/Izabela Ignasiak- siłownia „Champion”
  5a
  11 października 2014r.
 4. Estera Jeminaj- pracownik ubezpieczeniowy
  Klasa 2b
  30 stycznia 2015r.

 ELEMENTY LEKCJI PROWADZONE PRZEZ ABSOLWENTÓW

 1. Oliwia Fiechowska
  Klasa 5a
  15 października 2014r.
  Historia i spoleczenstwo
 2. Tomasz Bergandy
  Klasa 5a
  06 listopada 2014r.
  Historia i spoleczeństwo
 3. Wiktoria Gieszczyńska/Aleksandra Cierniak
  Klasa 1a
  20 stycznia 2015r.
  Nauczanie zintegrowane
 4. Oliwia Fiechowska/Martyna Koziburska
  Klasa 1b
  15 stycznia 2015r.
  Nauczanie zintegrowane
 5. Oliwia Fiechowska
  Klasa 4b
  15 stycznia 2015r.
  Język angielski
 6. Oliwia Fiechowska
  Klasa 6a
  15 stycznia
  Historia i społeczeństwo
 7. Szymon Serocki
  Klasa 4a
  28 stycznia 2015r.
  WDŻ
 8. Szymon Serocki
  Klasa 6a
  29 stycznia
  Język angielski
 9. Jurek Muszyński
  Klasa 1b
  15 stycznia 2015r.
  Nauczanie zintegrowane
 10. Monika Herc
  Klasa 1b
  16 stycznia 2015r.
  Nauczanie zintegrowane
 11. Wioleta Borkowska
  Klasa 6b
  5 luty 2015
  Godzina wychowawcza
 12. Wioleta Borkowska
  Klasa 6a
  5 luty 2015
  Godzina wychowawcza