Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Joanna Kucharska
p. Alicja Pecolt- Matyjak
p. Paulina Kryszak

Rzecznik Praw Ucznia:

p. Alicja Pecolt- Matyjak
skrzynka do kontaktu z Rzecznikiem Praw  Ucznia  znajduje się  w BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca SU-  Laura Kołodziejska, kl 4a
Z-ca przewodniczącej SU-
  Julia Walczak, kl 8b
Sekretarz SU - Wiktoria Grabowska
, kl. 8c

 

 

POMAGAMY!!! POMAGAMY!!!

Akcje charytatywne, w które włączamy się w tym roku szkolnym:

„NAKRĘTKI PLASTIKOWE” – zbieramy nakrętki od plastikowych butelek w ramach akcji „Zakrętki Info” dla podopiecznych Fundacji „Bez tajemnic”, nakrętki przynosimy do świetlicy szkolnej!!!
„CEGIEŁKI - KALENDARZYKI” – rozprowadzamy cegiełki w cenie 1 zł. w ramach akcji prowadzonej przez Fundację „Pomóż i Ty”, a zebrane fundusze przekażemy na zakup sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchów gałek ocznych dla 17-letniego Kamila!!!
„GÓRA GROSZA” – zbieramy monety groszowe dla podopiecznych Fundacji „Nasz Dom”, monety dostarczamy do biblioteki szkolnej!!!
„MAKULATURA” – w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech” zbieramy makulaturę (gazety, czasopisma oraz pojedyncze kartki), a zebrane fundusze zostana przekazane na rzecz dzieci przebywajacych w rodzinnych domach dziecka; makulaturę przynosimy do biblioteki szkolnej!!!
„DZWONEK NA OBIAD” – Fundacji „Być bardziej”, zbiórka monet na wykupienie obiadów dla uczniów z mniej zamożnych rodzin

 

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALISZU

§ 1
Organizatorem „szczęśliwego numerka” jest Samorząd Uczniowski. Dziennik elektroniczny samodzielnie losuje szczęśliwy numerek codziennie, na dany dzień.

 § 2
Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany „szczęśliwy numerek”, w danym dniu zwolnione będą z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany na następnej lekcji, wówczas „szczęśliwy numerek” nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto „szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.  

§ 3
Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 § 4
W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich, zarówno na lekcji, jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących „szczęśliwemu numerkowi”.

Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce:

  • niszczenie bądź podmienianie „szczęśliwego numerka”,
  • nieodpowiednie zachowanie uczniów,
  • zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu,
  • niszczenie mienia szkolnego,

wówczas decyzją Rady Pedagogicznej, „szczęśliwy numerek” może zostać zawieszony do odwołania.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego 16 września 2014 r.

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Wrzesień

Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia

Wybory Mistera Szkoły!

 

 Październik

    Ślubowanie Pierwszoklasistów

    Dzień Edukacji Narodowej - przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

    Wybory Nauczyciela Roku.

    Zbiórka suchej karmy dla zwierząt w schronisku.

    Szkolny Konkurs „You Can Dance”.

    Dzień lenia – przychodzimy do szkoły w piżamach.

 

 Listopad

    Obchody  100- rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

    Dzień Pluszowego Misia

    Przygotowanie dyskoteki andrzejkowej wraz z wróżbami.

    Przygotowanie  ozdób do Koncertu Charytatywnego.

    Debata ogólnoszkolna „Zdrowe nawyki żywieniowe”

 

Grudzień

    Szkolne Mikołajki.

    Akcja „Góra Grosza”.

    Wykonanie życzeń świątecznych dla pracowników szkoły.

    Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

 

 

 Styczeń

    Zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

    Bezpieczne ferie - akcja plakatowa.

    Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2019/20

 

 Luty

    Poczta walentynkowa

    Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa

 

 Marzec

    Przygotowanie życzeń dla kobiet i dziewcząt z okazji Dnia Kobiet

    Wybory Miss Szkoły

    Dzień Wiosny- wybór najbardziej kolorowej klasy.

    Debata ogólnoszkolna „Marsz równości”.

  

 

 

 Kwiecień

  "Mam talent" - konkurs artystyczny.

    Kiermasz Wielkanocny

 

Maj

    Wiosenna dyskoteka

    Festyn Rodzinny

 

  Czerwiec

    Międzynarodowy Dzień Dziecka

   Dzień Sportu - połączony z dniem bez przemocy

   Wybory do SU

   Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w II półroczu roku szkolnego 2020/21.