Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Patron szkoły

W dniu 10 stycznia 1921 roku oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu. Szkoła przyjęła imię Konstytucji 3 Maja. W latach pięćdziesiątych nastąpiła zmiana patrona. Nowym patronem został Janek Krasicki. Po około czterdziestu latach, 15 kwietnia 1991 r., szkoła wróciła do swego pierwotnego imienia.

O KONSTYTUCJI

Od XVIII wieku Polska powoli zaczęła słabnąć. Otoczona przez wrogów i trawiona wojnami domowymi przeistaczała się w kraj słaby, wyniszczony i coraz bardziej zależny od państw ościennych. Szczególnym ciosem dla Polski było podpisanie w 1732 roku porozumienia między Austrią, Rosją i Prusami zwanego traktatem trzech czarnych orłów&. W układzie tym państwa ościenne umówiły się, że będą kontrolować wybór króla Polski. A od tego nie wiele już brakowało do dalszych ustępstw na rzecz państw ościennych. Finałem tego były rozbiory. Chcąc utrzymać swoje wpływy, i korzystając z osłabienia kraju, Rosja, Austria i Prusy podpisały w 1772 roku w Petersburgu traktat rozbiorowy (pierwszy rozbiór Polski), w wyniku którego podzieliły się częścią Polski. W kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze widoczne było odrodzenie narodu. Powszechnie żądano uchwalenia nowych praw, które zapewniłyby Polsce siłę i rozwój. W latach 1788-92 obradował Sejm Czteroletni, zwany też Sejmem Wielkim. Obradom przewodniczył marszałek Stanisław Małachowski. 3 maja 1791 roku, za panowania króla Stanisława Augusta, posłowie Sejmu Czteroletniego uchwalili Konstytucję majową, która:


- znosiła liberum veto,
- znosiła wolną elekcję (tron stał się dziedziczny),
- wzmocniła władzę wykonawczą,
- wprowadziła odpowiedzialność rządu przed sejmem,
- osłabiła pozycję magnaterii,
- rozszerzyła prawa mieszczan,
- chłopom zapowiadała opiekę prawa i rządu.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 Kazimierz Wojniakowski 1806
Konstytucja została obalona w roku 1792 przez interwencję rosyjską i konfederację targowicką (spisek części magnatów mający na celu obalenie Konstytucji 3 maja).