Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

O Szkole

Nasza szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Wprowadzając wychowanków w różne dziedziny życia i nauki tworzy warunki do optymalnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości, wydobywając jednocześnie z uczniów to, co w nich najcenniejsze.
Wychodzimy z założenia, że szkoła nie może być pełna porażek, rywalizacji i konfrontacji chęci z możliwościami. Szkoła może być i staramy się, aby tak było - areną sukcesów, dobrych relacji interpersonalnych, kreowania siebie, zaspokajania potrzeb i miejscem autentycznych doświadczeń życiowych.
Nie nastawiamy się na "produkcję" geniuszy, chociaż dbamy o bardzo wysoki poziom kształcenia, ale ludzi rozsądnych, ciekawych świata, odpornych na stres, zadowolonych, żyjących pełnią życia a nie na jego marginesie.
Nauczyciele są świadomi tego, że wybrany zawód zobowiązuje. Swą postawą promują najbardziej pożądane wartości identyfikując się z zasadą "Verba Volant exempla trahunt" (słowa ulatują, przykłady pociągają), znając doskonale istotę, prawa i przejawy transformacji ustrojowej, wyzwania cywilizacyjne, efekty rewolucji moralnej i naukowo - technicznej w swojej pracy i w życiu, patrzą perspektywicznie i do tego przygotowują uczniów.


Nauczyciele sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, stosują nowatorskie rozwiązania programowo- metodyczne, tworzą autorskie programy i ścieżki międzyprzedmiotowe. Potrafią efektywnie przekazywać wiedzę, stymulując myślenie dywergencyjne uczniów. Uczniowie w toku lekcyjnym odgrywają czynną rolę, samorealizują się akcentując swoje mocne strony.
Realizowane w szkole zadania są jasno określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców odpowiadając na ich oczekiwania.
Wymagania są proporcjonalne do możliwości, uzdolnień lub ograniczeń dzieci, stąd nauczanie trzypoziomowe.
Dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi bądź przewlekle chorych Szkoła organizuje zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze i nauczanie indywidualne.
Istniejące w szkole liczne koła zainteresowań dają możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i rozwijaniu w pełni swojej osobowości w dziedzinie intelektualnej, manualnej, sprawnościowej i estetycznej. Dużą wagę przywiązujemy do realizacji spójnych celów Programu Wychowawczego, opartego na ideałach humanizmu i pedagogiki personalistycznej i Programu Profilaktyki - akcentującego czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi. W codziennej trudnej a jednocześnie twórczej, dającej satysfakcję pracy dążymy do ideału naszego absolwenta. A jest nim człowiek: otwarty, twórczy szukający oryginalnych rozwiązań problemów, odrzucający utarte schematy, zmotywowany do samodoskonalenia się. Staramy się, by nasi absolwenci byli odpowiedzialni za siebie i swoje decyzje, tolerancyjni, z pozytywnym emocjonalnym stosunkiem do otaczającego świata., którym bliskie są wartości ogólnoludzkie i ponadczasowe - dobro, prawda, altruizm.
Szkoła w pełni zasługuje na miano TOTAL MANAGEMENT QUALITY wszystkie podmioty: nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi dbają o polepszenie jakości pracy szkoły. Wszystkim nam przyświeca myśl "To co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić".