Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Grono pedagogiczne

Nauczyciele naszej szkoły to doskonali pedagodzy i wychowawcy. Stanowią wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Posiadają kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów, bezustannie jednak doskonalą własne umiejętności. Na lekcjach tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów tak, by w miarę swoich możliwości rozumieli otaczający ich świat, potrafili rozwiązywać swoje problemy i umieli cieszyć się życiem.

GRONO PEADAGOGICZNE STANOWI:

- 2 nauczycieli stażystów,

- 5 nauczycieli kontraktowych,

- 19 nauczycieli mianowanych,

- 5 nauczycieli dyplomowanych