Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Rekrutacja do klasy pierwszej
05.02.2024 godz. 13:23

Od dnia 26 lutego 2024 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/  (zgłoszenie internetowe).
Dyrektor Szkoły w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w zgłoszeniu, może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.


• INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY
W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej dnia 6 maja zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ 
Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w placówce I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Komisja Rekrutacyjna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.