Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Logopeda

LOGOPEDA – Anna Kostera

W naszej szkole zajęciami z terapii logopedycznej objęto wszystkie 56 potrzebujących dzieci z klas 0 - 7. Na zajęciach dzieci ćwiczą poprawne wypowiadanie zaburzonych głosek oraz narządów mowy. Wykonują ćwiczenia oddechowo – fonacyjne, artykulacyjne oraz ćwiczą słuch fonematyczny. Dzieci korzystają z wyposażenia gabinetu, w którym znajdują się różne gry logopedyczne ułatwiające przyswajanie danych głosek. Mają również  lustro,
w którym mogą zaobserwować jak poprawnie powinna się układać buzia podczas ćwiczenia danej głoski. Ułatwia to dzieciom wzrokowe zapamiętanie ułożenia buzi podczas poprawnego wypowiadania głosek. Dzieci mogą też obserwować mimikę twarzy podczas gimnastyki buzi i języka, co sprawia im wiele radości i zabawy.

Zajęcia logopedyczne są ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Ćwiczenia artykulacyjne przeplatane są z ćwiczeniami rozwijającymi motorykę małą, umiejętność analizy, syntezy, identyfikacji, klasyfikacji, różnicowania oraz rozwijającymi słownictwo dziecka. Stosowane są również ćwiczenia , bardzo potrzebne dzieciom, mające na celu utrwalanie kierunku pisania. Dzięki tak zorganizowanym zajęciom dziecko nie odczuwa znużenia, a schematy prawidłowej mowy stają się automatyczne. Służą temu nowoczesne i ciekawe pomoce dydaktyczne używane podczas gimnastyki buzi i języka oraz podczas terapii językowej, takie jak karty, gry,  plansze, klocki.

 

PONIEDZIAŁEK 8:30 – 11:00
WTOREK 10:00 – 13:00
ŚRODA 12:30 – 14:05
CZWARTEK 11:00 – 15:00
PIĄTEK --