Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Doskonalenie nauczycieli

UDZIAŁ NAUCZYCIELI W PROJEKTACH UNIJNYCH

W ramach projektu unijnego POKL „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w roku szkolnych 2014/2015 wśród grupy 20 nauczycieli naszej szkoły realizowana jest tematyka „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”.
Więcej: UDZIAŁ NAUCZYCIELI W PROJEKTACH UNIJNYCH

UDZIAŁ NAUCZYCIELI W PROJEKTACH UNIJNYCH

W ramach projektu unijnego POKL „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w roku szkolnych 2013/2014 wśród grupy 17 nauczycieli naszej szkoły realizowana była tematyka „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły”.
Więcej: UDZIAŁ NAUCZYCIELI W PROJEKTACH UNIJNYCH

PROMOCJA I BUDOWANIE WIZERUNKU SZKOŁY

Po pierwszym roku realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”.

Celem funkcjonowania sieci jest doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu miasta Kalisza w zakresie promocji placówki oświatowej. Dyrektorzy i nauczyciele pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, pani Grażyny Oleksy.
Więcej: Promocja i budowanie wizerunku szkoły

Uwagi eksperta po szkoleniu