Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

ZGRANA KLASA
20.09.2023 godz. 20:55

Wrześniowy powrót po wakacjach do szkoły jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale również dla uczniów. Wszyscy muszą zapomnieć o wyjazdach i codziennym śledzeniu prognozy pogody, a skoncentrować się na porannym wstawaniu i ciężkiej, systematycznej pracy. Zdecydowanie w tym procesie może pomóc integracja. Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to „bezpieczna baza” do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. W tym celu uczniowie klasy 5b udali się dzisiaj podczas godziny wychowawczej na boiski szkolne, aby każdy mógł wyrazić swoją pozytywną opinię na temat kolegów i koleżanek. Pogoda sprzyjała dobrej zabawie, a humor wszystkim poprawiły komplementy otrzymane od rówieśników.