Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

STOP uzależnieniom
13.01.2020 godz. 13:51

W dniu 08.01.2020 r. w ramach realizacji ogólnopolskiego konkursu STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! odbyło się spotkanie z uczniów klas VII-VIII z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Tematyka spotkania dotyczyła:

·       „Odpowiedzialności karnej nieletnich”  - przedstawiciele Policji dostarczyli uczniom wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich oraz propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. Uczniowie nabyli wiedzę z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć, w przypadku wszelkich przejawów demoralizacji na terenie szkoły jak i środowiska lokalnego.

·       „Cyberprzemocy” Policjanci podczas spotkania omówili także zagadnienia prawne związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Prelegenci przypomnieli uczniów, czym jest zjawisko cyberprzemocy, jednocześnie poinformowali ich o skutkach i konsekwencjach prawnych za znieważanie, poniżanie czy szykanowanie za pomocą Internetu.