Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

List Pani Dyrektor
05.04.2019 godz. 13:16

Szanowni Państwo

  Zgodnie z moją wcześniejszą informacją przekazaną przez dziennik elektroniczny, od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r., aż do odwołania zostaną najprawdopodobniej zawieszone zajęcia w szkole. W tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze w godz.6.30-16.30 w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice w wyjątkowych sytuacjach nie mogą zapewnić opieki w domu we własnym zakresie. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona, ze względu na brak wystarczającej liczby nauczycieli zgodnie z przepisami do opieki nad uczniami.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i  pomoc w opiece nad dziećmi.

            Ponadto informuję, że pod adresem https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15  rodzice uczniów do lat 8 mogą pobrać wniosek i skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

 

                                                                                               Beata Zalewska

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu