Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Szkolni programiści
12.03.2019 godz. 10:07

Programowanie jest dziś tym, czym kiedyś była umiejętność pisania i czytania. Wszyscy możemy się tego nauczyć, i to wcale niekoniecznie na studiach informatycznych.

Programowanie pozwala na powszechny dostęp do Internetu i darmowe, proste w obsłudze narzędzia. W minionym roku szkolnym uczniowie klas starszych, podczas informatyki oraz zajęć komputerowych, kształtowali umiejętność programowania pracując w programach Scratch. Zanim zarysowały się projekty gier w programie Scratch uczniowie tworzyli nowe tło w edytorze obrazów, wstawiali nowe duszki, sterowali ich ruchem, a stosując zmianę kostiumów tworzyli animacje. W dalszej pracy, pisząc skrypty, projektowali gry, w których następnie wykrywali kolizje, analizowali działanie gier i wprowadzali w nich poprawki. W ten sposób uczniowie z klas czwartych stworzyli grę: "Tabliczka mnożenia"- gdzie gracz sprawdzi swoją umiejętność liczenia, klasy piąte stworzyły grę pt. "Labirynt" a szóste "Kulkoklikacz"- są to gry sprawnościowe... Gratulujemy!